קונטרסי מענה פיו

שולחן ערוך אורח חיים

 

הלכות תפילין

https://www.dropbox.com/s/ie17a87o7791zuk/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F.pdf?dl=0

 

הלכות תפילה

https://www.dropbox.com/s/i29tfaapab7wja2/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf?dl=0

 

הלכות בית הכנסת

https://www.dropbox.com/s/rc1yu6kvrrfocew/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA.pdf?dl=0

 

הלכות שמות הקודש והלכות גניזה

https://www.dropbox.com/s/9edg2erfl0xnary/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%A9%20%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%94.pdf?dl=0

 

הלכות נטילת ידיים

https://www.dropbox.com/s/88h6aqsgiklneet/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0

 

הלכות הימים הנוראים

https://www.dropbox.com/s/3n19mb19rclr7l6/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0

 

הלכות ארבעת המינים

https://www.dropbox.com/s/mzqndwo9e0k5te4/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0

 

הלכות יום טוב

https://www.dropbox.com/s/ayaj1eea2til0a0/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%98%D7%95%D7%91.pdf?dl=0

 

הלכות חול המועד

https://www.dropbox.com/s/6zzbycwaqy2cscl/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93.pdf?dl=0

 

שולחן ערוך יורה דעה

 

הלכות בשר בחלב

https://www.dropbox.com/s/yc2qtx0n1xbp4za/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%A8%20%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91.pdf?dl=0

 

הלכות תרומות ומעשרות

https://www.dropbox.com/s/2rjoq2gyj622s7m/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf?dl=0

 

הלכות הפרשת חלה

https://www.dropbox.com/s/d9ozhdfarmb43gz/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%9C%D7%94.pdf?dl=0

 

הלכות שמיטה ופרוזבול

https://www.dropbox.com/s/98cj7aghkdu6505/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94.pdf?dl=0

 

הלכות ברית מילה ופדיון

https://www.dropbox.com/s/3npz3i58dri1zkw/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%91%D7%9F.pdf?dl=0

 

הלכות כבוד אב ואם

https://www.dropbox.com/s/nqpr3h11kxhzrry/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93%20%D7%90%D7%91%20%D7%95%D7%90%D7%9D.pdf?dl=0

 

הלכות צדקה ומעשר כספים

https://www.dropbox.com/s/j6v7g08620frurz/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0

 

שולחן ערוך חושן משפט

 

הלכות רבית והתר עיסקא

https://www.dropbox.com/s/qqd3xd1xrmiuvnl/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf?dl=0

 

הלכות אבידה ומציאה

https://www.dropbox.com/s/34kehb0yyg9jm21/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94.pdf?dl=0

 

הלכות גניבה וגזילה

https://www.dropbox.com/s/6j7ft1256eyyio3/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf?dl=0

 

הלכות נזיקין

https://www.dropbox.com/s/woygho6foes2ih8/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F.pdf?dl=0

 

הלכות שומרים

https://www.dropbox.com/s/zq8v70x7b9pgdpl/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0

 

הלכות שכירות פועלים

https://www.dropbox.com/s/oikihehblrkd81s/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0

 

Comments